Bygg mer i trä för att minska klimatpåverkan i Lund

Bygg mer i trä för att minska klimatpåverkan i Lund

Lunds kommunstyrelseordförande Philip Sandberg (L) borde fokusera mer på att hålla ihop sitt eget kommunstyre än på att attackera Miljöpartiet, skriver flera MP-politiker i en replik till L, KD och FNL.
Kommunstyrelsen har beslutat att bygga Hedda Anderssongymnasiet på tomten Pastor Svane 1. Det gläder oss i Miljöpartiet. I en artikel på Kvällsposten Debatt skriver företrädare för Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNyaLund att detta är ett bevis på att vi i MP ”tappat förtroende för vår egen värdegrund”. Vi kan försäkra L, KD och FNL att vi är trygga i vår värdegrund och glada att Hedda Anderssongymnasiet nu ser ut att byggas.

Behovet av gymnasieplatser är stort framöver. 2025 kommer det finnas behov av 1 400 ytterligare gymnasieplatser jämfört med 2016. När Hedda Anderssongymnasiet byggs har vi möjlighet att skapa en välplanerad gymnasieskola som erbjuder en god lärmiljö för eleverna.

Det finns fördelar med att en ny gymnasieskola ligger i närheten av skolorna Katedralskolan, Spyken och Polhem. På så vis kan skolorna samverka kring både lokalutnyttjande och kursutbud. Det är också positivt att skolan kommer att ligga nära centralstationen, eftersom detta underlättar ett hållbart resande för både lärare och elever.

Alternativet att hyra lokaler på Ideon är inte heller ekonomiskt fördelaktigt, vilket L, KD och FNL försöker ge sken av. Ideon-alternativet är cirka 80 miljoner kronor dyrare i drift under de första 20 åren. Eftersom verksamheten kommer att bedrivas i betydligt mer än 20 år kommer Ideon-alternativet på sikt att bli än mer ekonomiskt ofördelaktigt.

Debattörerna har självklart rätt i att betong har en stor klimatpåverkan. Detta vill MP arbeta med på flera sätt. Bland annat borde Lunds kommun följa andra kommuners exempel och arbeta mer aktivt med byggande i trä. Lund kan och bör ställa​ höga​​ krav​ ​på​​ såväl​​ LKF​ som ​på​​ Lundafastigheter samt stimulera privata aktörer till mer hållbart byggande. Vi arbetar gärna med andra partier för att minska byggandets klimatpåverkan nu när Lund växer i rekordfart.

Det är dock märkligt att L, KD och FNL plötsligt blivit miljökämpar, när de vill stoppa en ny gymnasieskola som de varit emot i flera år. Denna klimatmedvetenhet fanns inte hos vare sig L, FNL eller KD när de för bara några månader sedan röstade igenom att bygga en ny motorvägsavfart samt att bredda motorvägen genom Lund.

Det de borgerliga debattörerna glömmer att nämna i sin artikel är att det inte bara är Miljöpartiet som röstat för att bygga Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1, utan även deras egna koalitionskolleger i Moderaterna och Centerpartiet. Philip Sandberg borde fokusera mer på att hålla ihop sitt eget kommunstyre än på att attackera Miljöpartiet.

Axel Hallberg (MP)
Gruppledare i Lunds kommunfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden

Helena Heintz (MP)
Ledamot i Lunds utbildningsnämnd

Julius Eberhard (MP)
Ersättare i Lunds utbildningsnämnd (MP)

Publicerad i Expressen/Kvällsposten den 18 september 2019. Detta är en replik på https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/ett-gigantiskt-resurssloseri-att-riva-svaneskolan-i-lund/

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter