Christina Sjöström ny ordförande för Miljöpartiet i Lund

Miljöpartiet i Lund utsåg på sitt årsmöte igår söndagen den 12 mars ny ordförande med lång erfarenhet och engagemang i MP Lund. Valberedningens förslag till styrelse valdes enhälligt.

Ett enhälligt årsmöte valde Christina Sjöström till ny ordförande för Miljöpartiet Lund. 

-       Jag känner mig glad och förväntansfull över att få förtroendet att tillsammans med MP Lunds styrelse leda och planera det interna gröna politiska arbetet i en lokalavdelning med så många engagerade medlemmar. Vi kommer detta år att fokusera på politikutveckling och förberedelser inför valåret 2018, säger Christina Sjöström nyvald ordförande.

Christina Sjöström har varit engagerad i Miljöpartiet i Lund sedan 2004 och har tidigare varit partiföreträdare (2006-2010) och under ett par år sammankallande i ledningsgruppen, vilket motsvarar uppdraget som ordförande i styrelsen. Idag innehar Christina Sjöström posterna som vice ordförande i Lunds kommunfullmäktige samt vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Övriga ledamöter i Miljöpartiet Lunds styrelse:

Martin Stockfors, vice ordförande (nyval)

Emma Nilsson, kassör (omval)

Jens Gynnerstedt (omval)

Emma Sjöberg (omval)

Lars Wirtén (nyval)

Helena Heintz (nyval)

 

Årsmötet behandlade också en motion om att göra Lunds centrum mer attraktivt genom att minska biltrafiken genom att verka för fler bilfria delar, stråk eller gator i Lunds stadskärna.

-       Motionen ligger i linje med den politik vi redan bedriver, men ger en tydlig inriktning om att MP Lund vill se resultat när det gäller minskad biltrafik i centrum, säger Emma Berginger, kommualråd med ansvar för bl a trafikfrågor samt ordförande i tekniska nämnden.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: