Emma Berginger till riksdagens trafikutskott

Miljöpartiets riksdagsgrupp har beslutat att föreslå Emma Berginger från Lund till ledamot av riksdagens trafikutskott.

Emma Berginger gör sin första mandatperiod i riksdagen och har sedan 2010 jobbat heltid med kommunpolitik. De senaste fyra åren har Emma Berginger varit kommunalråd för Miljöpartiet i Lund med ansvar för miljö och trafik.

– Jag vill arbeta för att vi med effektiva verktyg drastiskt ska minska koldioxidutsläppen från transportsektorn som i dagsläget står för ungefär en tredjedel av Sveriges klimatusläpp. Vi behöver bygga nya stambanor för höghastighetståg och samtidigt rusta upp befintliga järnvägar så att tågen kan komma och gå i tid, säger Emma Berginger.

– En annan fråga jag tycker är viktig är att förbättra möjligheterna till ökad och säker cykling. Att cykla är både klimatsmart och hälsofrämjande, därför är det ett av de bästa sätten att ta sig fram i städer och rimliga sträckor på landsbygden.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: