Fullmäktigeledamöter skänker arvode till flyktinghjälp

September månads fullmäktigearvode skänks till flyktinghjälp och övriga fullmäktigeledamöter utmanas att göra detsamma.

Miljoner människor befinner sig i dag på flykt undan krigets fasor. De står utan vatten, mat, kläder och tak över huvudet. Det handlar inte om ett val mellan att ge hjälp till flyktingar i krigets närområde eller ta emot fler asylsökande. Båda insatserna behövs givetvis. Medlemmar i miljöpartiets fullmäktigegrupp har beslutat att via Röda korset skänka september månads arvode för fullmäktigesammanträde till dem som är på flykt. 

- Vi är medvetna om att detta i förhållande till nöden och hjälpbehovet är en droppe i havet. Men varje krona behövs. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Därför utmanar vi samtliga partiers fullmäktigeledamöter att göra detsamma – ge september månads sammanträdesarvode till flyktinghjälp! säger Ulf Nymark som är initiativtagare till utmaningen.

- Om alla fullmäktigeledamöter och ersättare skänker sitt sammanträdesarvode blir summan av insatserna betydande. Var och en bestämmer dock själv hur mycket en har möjlighet att ge.

Miljöpartiet Lund jobbar också fortsatt för att få ett bättre flyktingmottagande i Lunds kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: