Jämställd snöröjning för ökad säkerhet!

I vinter har snöröjningen i Lund haft stora brister. Därför har vi lämnat in en motion om att ändra i prioriteringsordningen för snöröjning och halkbekämpning för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet på gång- och cykelbanor.

Lunds kommun kan genom ändrad prioritering av snöröjningen minska antalet halkolyckor och få fler att även vid snö och halka välja cykel och gång som transportsätt och dessutom bidra till en mer jämställd användning av resurser – eftersom kvinnor går och cyklar i högre utsträckning än män. Vi vill också säkerställa att cykelvägarna mellan byarna och Lund ska få högre prioritet.

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter