Lunds styre: Miljöpartiet sökte ett blocköverskridande och stabilt styre

På torsdagsförmiddagen presenterade de fyra borgerliga partierna och Förnyalund ett nytt kommunstyre i Lund. Miljöpartiet är besviket över att det inte har gått att bilda ett styre över blockgränsen.

– Vi har gjort vad vi har kunnat för att hitta ett blocköverskridande samarbete kring klimat och välfärd för kommuninvånarnas bästa. Det hade varit ett stabilt styre som hade kunnat genomföra progressiv politik. Vi beklagar att det intresset inte har funnits hos andra partier, säger Axel Hallberg.

Miljöpartiets mål har varit att bilda ett majoritetsstyre eller ett minoritetsstyre med en splittrad opposition. Nu förbereder Miljöpartiet sig för att gå i opposition.

– Vi kommer självklart att fortsätta arbeta för att Lund ska minska utsläppen av klimatgaser och bli världens klimatsmartaste kommun. Oavsett om vi sitter i styre eller i opposition är vårt mål att minska utsläppen. Med tanke på de senaste klimatrapporterna måste kommunen snabba på utfasningen av fossila bränslen, säger Karin Svensson Smith.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: