Miljöpartiets svar på brev om Mårtenskolan

Lyssna

Miljöpartiet har fått en fråga från en förälder om Mårtenskolans framtid. Här är svaret från vår ledamot i Barn- och skolnämnd Lunds stad, Erik Nordström.

Hej!

Jag ser gärna att Lund har många små enparallelliga F-6 skolor nära hemmen, med en stark lokalförankring och engagerade föräldrar!

Tyvärr har resurserna till Lunds skolor minskat varje år under de två sista mandatperioderna då Alliansen suttit vid rodret.

Ett flagrant exempel är till exempel antal elever per lärare, där Lunds kommun har ett mål som vi avlägsnar oss från mer och mer varje år utan att det händer någonting. Jag har själv stått upp i Kommunfullmäktige och påtalat detta! Tyvärr så har det varit viktigare att inte höja kommunalskatten!

Med nuvarande budget där det snålas överallt finns det en risk att det kan bli tvåparallelligt, som är något billigare.

Områdesplanen som är ute på remiss är till för att alla berörda skall få tillfälle att yttra sig, och därefter får man fatta kloka beslut om hur man skall fördela de knapra resurserna.

Om det sker ett maktskifte i Lund i valet så har mp S och V planerat för ökade resurser till Lunds skolor.

När det gäller tidsplanen så har förvaltningen sagt att skolan kan stå klar 2016. Folkpartiet där nämndens ordförande har gått ut med ett flygblad där man lovar 2015. Detta datum har aldrig yttrats i BSN Lund och bör ses som ett valutspel.

Om det utan olägenhet går att få skolan klar till 2015 så finns det inget parti som är emot detta.

Om det däremot skulle innebära stora förseningar/påverkan för andra projekt, att få skolan klar till 2015 så får vi ta ställning till detta när vi vet.

När det gäller placering av barackerna har jag inte fått svar på alternativa platser och har idag inget svar på detta.

M v h

Erik Nordström
Miljöpartiet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: