Skapa bilfria zoner vid skolor

Lyssna

Den här veckan uppmärksammas Europeiska Trafikantveckan i Lund. Det är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Miljöpartiet i Lund tycker det är dags att vi lyfter fram barnens rätt till en säker och trygg skolväg.

Många elever känner sig otrygga när de går eller cyklar till och från skolan, eftersom bilar kör för fort vid hämtning och lämning precis utanför skolan. Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan, men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil. Lunds kommun kan inrätta bilfria zoner runt skolorna för att bidra till en bättre folkhälsa.
Vuxna rör sig allt mindre, och de unga följer efter. Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att cykla eller promenera till skolan är en bra bas. Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt. Barnen mår bra och de upplever också att de bidrar till en god miljö. Goda vanor kan grundläggas och följa med upp i vuxen ålder.
En orsak till otrygg trafikmiljö för barnen är att många föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil, vid samma tidpunkt. Trängseln ökar risken för olyckor. Trots att många studier visar negativa effekter för de barn som får bilskjuts till och från skolan, har andelen barn som skjutsas ökat kraftigt de senaste decennierna. Föräldrar som vill skapa en bättre och tryggare skolväg för sina barn, kan, istället för att ta till bilen, undersöka vilken väg som är säkrast för barnen och antingen följa dem eller låta barnen cykla eller gå tillsammans med skolkamrater.
Barns rätt till en säker skolväg måste gå före vuxnas bekvämlighet. Bilfria zoner runt skolor har införts i flera europeiska städer med gott resultat. Barns skolväg är en strategisk fråga för att förbättra folkhälsan genom att främja vardaglig motion. Lunds kommun kan ta ansvar för elevernas hälsa och skolpresentationer samtidigt som klimatpåverkan minskar genom att bilkörning byts mot fossilfri transport. Lunds kommun bör skapa bilfria zoner runt skolor och begränsa hastigheten till lågt satta nivåer vid angränsande gator.
Karin Svensson Smith
Kommunalråd (MP)

Publicerad 17/9 2019 i Lokaltidningen Lund

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: