Skärpning av riktlinjer för gångvägar och cykelvägar

Skärpning av riktlinjer för gångvägar och cykelvägar

Miljöpartiet fick igenom flera viktiga förbättringar av riktlinjerna för utformning av cykelvägar vid tekniska nämndens sammanträde i onsdags. Förslaget från Miljöpartiet fick stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det innehåller snabbcykelvägnät, tydligare vägmarkering av de enkelriktade cykelbanorna och skyltning av cykelöverfarter samt rymligare cykelställ med låsmöjlighet.


Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde under onsdagkvällen om nya riktlinjer för utformning av gångvägar och cykelvägar. Förvaltningen hade redan föreslagit en revidering där gång- och cykeltrafiken i större utsträckning behandlas som olika trafikslag. Förslaget från förvaltningen förstärktes med punkter om snabbcykelvägnät, tydligare vägmarkering av de enkelriktade cykelbanorna och skyltning av cykelöverfarter samt rymligare cykelställ med låsmöjlighet. (Se de fullständiga tilläggen nedan). Allianspartierna röstade emot förslaget. 

– Jag är glad att vi kunde få stöd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för våra förslag som nu kommer att ge förbättringar för cyklister. Miljöpartiet har ett omfattande cykelprogram och i och med detta beslut har vi fått på plats flera viktiga justeringar av riktlinjerna som styr hur cykelvägar i Lund utformas, säger Jens Gynnerstedt, ledamot (MP) som tjänstgjorde vid tekniska nämndens sammanträde.

– Äntligen får vi beslut om att vi ska ha ett snabbcykelvägnät och att cykelställ ska vara rymligare så att cyklarna faktiskt får plats och dessutom ska det finnas möjlighet att låsa fast cyklarna i ram. Det här har Lunds cyklister längtat efter, säger Emma Berginger, ordförande i tekniska nämnden (MP) och som hade förberett Miljöpartiets ställningstagande.

 

Förvaltningens förslag bifölls med följande ändringar och tillägg:

2.2 Övergripande principer för utformning av cykelnätet

Ny punkt: Cykelnätet ska ge möjligheter för olika hastigheter. Det finmaskiga nätet behöver kompletteras av ett cykelvägnät som anpassas för hastigheter på minst 25 km/h.

3 Utformningsprinciper

Ändring: Enkelriktade cykelbanor ska markeras med cykelsymbol och pil på cykelbanan, vid start- och slutpunkt samt med jämna mellanrum längs hela den enkelriktade cykelbanans sträckning. Vägmarkeringen kompletteras med ett vägmärke sättas upp enligt bild 1.

3.10.4. Cykelöverfarter

Tillägg: Cykelöverfarter ska skyltas så att cyklisterna i god tid ser att de närmar sig en cykelöverfart.

3.11 Cykelställ

Ändring: Avståndet mellan två cykelparkeringsplatser ska vara så brett att cyklar lätt kan parkeras. C/c-avstånd på 70 cm används och låsmöjlighet i ram ska som regel erbjudas. Där behovet av cykelställ är stort kan tvåvåningsställ användas. 

Tillägg: Vid större cykelparkeringsplatser, med hög belastning (exempelvis vid Lund C) skyltas tidsgränser för såväl 24-timmar som långtidsparkering för att cyklister ska veta vilka tidsgränser som gäller.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter