Spåren kan gå genom Armaturfabriken – Lund C under jord inget alternativ

Spåren kan gå genom Armaturfabriken – Lund C under jord inget alternativ

Dra spåren för höghastighetståg genom Armaturfabriken. Det föreslår Miljöpartiet Lunds Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott.


Karin Svensson Smiths förslag är inspirerat av hur Hudiksvall har löst en liknande situation. Där går spåren genom Stadshotellet. I Lund skulle spåren kunna gå genom två separata valv i bottenplanet av Armaturfabriken, som idag används som kontor.

Ett annat alternativ som Ulf Nymark, förste vice ordförande i byggnadsnämnden, har fört fram är att lägga spåren på tolv meters höjd. Framför allt förordar Miljöpartiet Lund en så snabb och ekonomisk lösning som möjlighet. Att gräva ner spåren i en tunnel med en station under Lund kostar för mycket och tar för lång tid.

En sådan lösning kommer för överskådlig tid att lägga en död hand över såväl ombyggnaden av stationsområdet som frågan om den nya järnvägens sträckning genom kommunen. Detta av följande skäl:

  1. Planeringen för omvandlingen av Lund C som pågått sedan sex år tillbaka måste nu stoppas och rullas tillbaka.
  2. Eftersom förutsättningarna för Lund C dramatiskt förändras, kommer Jernhusens, stationsområdets statliga ägare, och andra intressenters planering för stationsområdet att avbrytas i avvaktan på beslut om höjdläge för stationen.
  3. Ett beslut om tunnellösning kan inte tas förrän finansieringsfrågan är löst. Utsikterna till statlig finansiering är allt annat än goda. Tunnelbyggets kostnader beräknas enligt Trafikverket ligga någonstans i storleksordningen 12-19 miljarder. Trafikverket ser inga som helst trafikmässiga fördelar med en underjordisk station. Kommunen får alltså själv räkna med att stå för merparten av kostnaden. Detta är en investering för kommunen i en storleksordning som får kostnaden för spårvägen att närmast framstå som kaffepengar.

Läs Ulf Nymarks insändare i Sydsvenskan om Lund C.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter