Vänskapens hus i Lund

Miljöpartiets skrivelse till kommunstyrelsen i Lund, om Vänskapens hus:

 

Servicenämnden har sagt upp kontraktet med Vänskapens hus rörande fastigheten på Bredgatan 19-21. Detta p.g.a. att kontraktet inte uppfyller de krav Lunds kommun ställer på hyreskontrakt generellt sett och för att Lundafastigheters främsta uppdrag är att hyra ut lokaler till kommunal verksamhet.

Vänskapens hus har sedan slutet av 1970-talet utvecklats till en viktig mötesplats, inte minst för föreningar med inriktning mot socialt arbete. Många söker sig till huset för ett stöd och en samvaro som det offentliga inte förmår ge dem. Miljöpartiet anser därför att det är av stor vikt att frågan om Vänskapens hus hanteras på ett sätt som inte lämnar verksamheterna i huset vind för våg, oavsett vad som händer med fastigheten.

Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ för Vänskapens hus. Utredningen ska inkludera såväl alternativ som innebär att föreningen Vänskapens hus kan stanna i sina nuvarande lokaler, liksom möjligheter till ersättningslokaler eller annat stöd som kommunen kan erbjuda i händelse av flytt. Eftersom ärendet berör flera nämnder, t.ex. servicenämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, är det viktigt att kommunstyrelsen inhämtar yttranden från berörda facknämnder.

Utredningen ska genomföras i dialog med föreningen Vänskapens hus och övriga föreningar som verkar i huset för att ta reda på deras behov samt deras inställning till de olika alternativ som kommunen kan erbjuda.

 

Lund den 13 maj 2019

 

Karin Svensson Smith, Ledamot i Kommunstyrelsen (MP)           

Axel Hallberg, Ersättare i Kommunstyrelsen (MP)   

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: