Vi kräver svar när det gäller besparingar i skolan

MP kräver att Lundaförslaget “Stoppa nedskärningarna på skolorna i Lund!” behandlas i kommunfullmäktige!

Den här veckan börjar Lunds barn och ungdomar i skolan, ett nytt läsår inleds. Vi i Miljöpartiet delar den oro föräldrar, barn och personal känner inför de neddragningar som väntar. Lunds kommun har ett ansvar för våra barn i förskolan och skolan, men också ett ansvar som arbetsgivare att skapa en trivsam och attraktiv arbetsmiljö för personalen i förskolan och skolan. Kommunen har också ett ansvar för att minska ohälsan i arbetslivet.  När vi inte kan leva upp till detta, måste vi överväga att göra förändringar i budgeten. Den budgetneddragning den styrande kvintetten röstade igenom före sommaren, kommer att drabba barn och unga i Lunds kommun. Miljöpartiet undrar förstås vilka besparingar kvintetten tänker sig, samtidigt som de säger sig ha barnens bästa för ögonen.

MP lämnade i maj månad in en interpellation där vi bad barn- och skolnämndens ordförande att svara på frågan hur de tar ansvar och hur de planerar fördela sina besparingar inom barn- och skolområdet. Än har vi inte fått svar på våra frågor.

Det är inte bara MP som reagerar på neddragningarna, även oroliga barn, föräldrar och pedagoger agerar. Innan förslaget stängde för omröstning hade 2016 lundabor röstat för att Lundaförslaget “Stoppa nedskärningarna på skolorna i Lund!” ska behandlas av kommunens folkvalda politiker. MP kräver nu att Lundaförslaget ska behandlas omgående i kommunfullmäktige. Kvintetten måste redogöra för hur man skapar en bättre förskola och skola med mindre resurser. Det är dags att ta ansvar. Barnen är framtiden. Deras väl och ve måste sättas i första rummet.

Karin Svensson Smith, Oppositionsråd (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: