Lundakartan

Lundakartan är Miljöpartiets förslag för ett grönare Lund.

En affisch av Fredrik Toreblad ©2018 www.isterbukochsvinhugg.se

Barn och träd istället för bilar på Mårtenstorget

Torg ska vara de mötesplatser de är ämnade att vara, inte bilparkeringar. Vår vision är att Mårtenstorget ska vara grönt och levande med träd, vattenkonst, uteserveringar, lekande barn, torghandel och kultur.

 

Gräddfil för buss är bättre än sex filer på E22

Vi vill ge busspendlare en snabbare resa med så kallade flytande busskörfält där digitala skyltar ger bussen förtur. När bussen har passerat återgår trafiken till att utnyttja alla filer.

 

Bevara dammarna i ett grön-blått Källby

En ny stadsdel planeras i Källby vid Klostergården. Dammarna och de gröna områdena kring dessa måste bevaras.

 

Trygghetspark för demenssjuka

Vi vill se en demensanpassad park och innovativt demensboende i den nya stadsdelen Brunnshög med fokus på att skapa en hållbar och säker livsmiljö. Det ökar de boendes självständighet, minskar oron och ökar välbefinnandet.

 

Gröna skolgårdar till alla skolbarn

Skolgårdarna i Lund ska erbjuda en grön, giftfri och trivsam miljö och vara tillräckligt stora för lek och rörelse. Vi vill att förskolor erbjuder mycket uteaktiviteter och även möjlighet att sova ute.

 

Bilfritt på Klostergatan och Bangatan

Vi vill ge mer utrymme för stadsliv och göra centrum mer levande. Det gör vi bland annat genom att utveckla bättre och mer attraktiva gångstråk. Dessa kännetecknas bland annat av att biltrafiken är begränsad eller att de är bilfria. När biltrafik och markparkeringar minskar finns mer utrymme för uteserveringar, flanerande, olika aktiviteter och kulturliv. Ett attraktivt centrum gynnar handeln. Därför vill vi att Klostergatan och Bangatan görs bilfria.

 

Sammanhängande cykelringled runt Lund

Idag är det svårt att cykla mellan olika stadsdelar. Vi vill därför att det byggs en sammanhängande cykelringled runt Lund.

 

Bygg mer i byarna

För att ge underlag för handel, service och kollektivtrafik vill vi att det byggs mer i byarna. Bostäderna ska byggas nära kollektivtrafiken så att vi inte ökar beroendet av bilen.

 

Biogaspump i Veberöd

Vi vill att det ska vara möjligt att leva klimatsmart även för den som bor utanför centralorten. Därför vill vill att det byggs en biogaspump i Veberöd.

 

Fler cykelparkeringar för bypendlare

Den som pendlar med buss från byarna tar sig ofta till hållplatsen med cykel. Därför behövs det fler cykelställ vid busshållplatserna i byarna.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: