Motioner och förslag

Lyssna

Motioner

BARN-, UNGDOMAR OCH KULTUR

Barns integritet på nätet

Bättre och reella karriärvägar för lärarna i Lund

PRAO och praktik för demokratin och arbetslivserfarenheten

Bättre samverkan mellan skola och arbetsliv

Lokala kulturhus - ett effektivt sätt att främja kultur i Lund

Giftfri miljö i barns vardag

Skapa en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar

Omfördelning av skolpengen för en mer jämlik utbildning
 

MILJÖ,  KLIMAT & samhällsplanering

Jämställdhet i trafiken

Gör torgen till levande, gröna, attraktiva mötesplatser

Bygg mer bostäder - utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor

Gör Lund grönare och blåare

Handlingsplan för biobränslen och bioteknikindustriellt centrum i Lund

Fastställ en bana för hur utsläppen ska minska - uppnå klimatmålen!

En köttfri dag för klimatets, miljöns och hälsans skull

Lund behöver nya initativ för framtidens transporter! - ta fram LundaMaTs III för att minska transporternas klimatpåverkan

Strategi för ett aktivt arbete med Miljöbyggprogram Syd

Motion till kommunfullmäktige angående Naturbuss

Underlätta för dem som vill ha klimatsmart och kärnkraftsfri energi

Motion om förstudie av fyra järnvägsspår fram till Högevall (alt Ringvägen)

Minska oljeberoendet - utnyttja hela biogaspotentialen

Motion till kommunfullmäktige: Minst varannan cykel
 

SOCIALA FRÅGOR

Integrera jämställdhet systematiskt i Lund

Lund som en fristad för förföljda författare och kulturutövare

Etiska riktlinjer för kommunens affärsrelationer

Lyft hemlöshet till kommunövergripande nivå!

Garantera trygghet och stöd till våldsutsatta, papperslösa kvinnor

Sommarkort till barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd
 

DJURETISKA FRÅGOR

Upphandla djurvänliga produkter

 

Förslag

Skrivelser

Riktlinjer för LundaEko

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: