Spårväg i Lund

I december 2020 börjar trafiken gå längs spåren mellan Lund C och ESS. Spårvägen är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost.

Vid Clemenstorget, Lunds C, provkörs en spårvagn i september 2020.

I Lund planeras staden med människan i fokus och miljöhänsyn. Man ska lätt kunna gå, cykla och resa kollektivt. I kommunen strävar vi efter en halvering av växthusgaser år 2020 och att utstläppsnivåer ska vara nära noll år 2050. Spårvagnstrafik är ett av flera medel för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till en klimatklok stadsutveckling.

Miljöpartiet har länge drivit frågan att införa spårvagnar i Lund. De första utredningarna gjordes på slutet av 80-talet och när det högkvalitativa busstråket Lundalänken skulle byggas dimensionerades det för att omvandlas till spårväg i framtiden.

Lund växer och idag bor drygt 126 000 invånade i kommunen. Malmö-Lund-regionen är Sveriges näst största arbetsmarknadsregion, och Lund är en av de starkast växande tillväxtkärnorna. I genomsnitt växer Lund med 1000 invånare per år och man räknar med en liknande tillväxt även i framtiden. En del av den ska ske på Brunnshög som ligger längst österut längs den nya spårvägen.

För att Lund ska kunna fortsätta växa hållbart fokus på just hållbart och varsamt växande - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I Lund planeras staden med människan i fokus och därför ska det växa inåt - genom förtätning, skapande av tydliga stråk, mötesplatser och sammankopplade stadsdelar. Transporter är en naturlig del av stadsplaneringen. Fler ska kunna ta del av staden utifrån sina egna förutsättningar - fler ska kunna resa kollektivt. Därför är det viktigt med infrastruktur som visar kontinuitet och riktning.

Dessa mål ska prägla den färdiga spårvägsanläggningen:

  • Spårvägen ska skapa förutsättningar för och vara en bärande del i en hållbar och attraktiv stadsutveckling:
  • Spårvägen ska ha rätt funktion, kvalitet och design.
  • Resenärer och betraktare skall uppleva spårvägen som lättillgänglig, pålitlig, bekväm, trygg, med en god arkitektonisk utformning.
  • Spårvägsanläggningens utformning skall vara öppen, utgöra en naturlig del av stadsrummet och ha hög trafiksäkerhet.
  • Spårvägsanläggningen skall vara tillgänglig för alla.
  • Spårvägsanläggningen skall vara energieffektiv.
  • Projektet ska bidra till en totalt sett förbättrad miljösituation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: