Vår politik

Lunds kommun har en miljömedveten befolkning som vill ta ansvar för sin omvärld. Miljöpartiet i Lund vill möta denna önskan genom att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Vi står för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten ska sträcka sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vi är Lundabor som vill göra Lund till en långsiktigt hållbar kommun.

Alla globala problem har lokala orsaker. Problemen med klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon annanstans. De är akuta frågor för naturen, djuren och hela mänskligheten. Översvämningar och torka slår hårt mot allas levnadsmöjligheter. Dagens produktions- och konsumtionsmönster bygger på ett ohållbart beroende av fossil energi. Det krävs modiga politiska beslut för att minska utsläppen av växthusgaser och ersätta vårt oljeberoende med förnybara energikällor.

Lund har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Men det krävs mer än vackra ord och mål som aldrig blir uppfyllda. Vi ska bygga ut kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, inte fler motorvägsfiler och infartsvägar. Vi ska investera i hållbara energikällor och servera ekologisk mat på skolor och äldreboenden. Vi ska förtäta staden istället för att bygga på världens bästa åkermark. Våra skolor och förskolor ska vara giftfria.

All vår politik utgår från tre solidariteter:

  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor.

Det är först när vi slutar tänka i invanda banor som vi kan börja leva hållbart. Vi ska ge människan frihet att vara den hen vill vara. Hur vi vill åstadkomma det beskriver vi i vårt lokala partiprogram.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: