Vad vill partierna med skolan i Lycksele?

Tisdag den 30 augusti anordnade Lärarförbundet Lycksele en debatt med tema skola. Inför debatten fick deltagande partier svara på frågor. Nedan följer Miljöpartiets kommunkandidat Mårten Johanssons svar.

Lärarförbundet Lycksele inbjöd till lokal skoldebatt för att de tycker att skolfrågorna har fått ta för lite plats i årets valrörelse och ser också att det inte är så tydligt vad partierna vill med skolan lokalt. Partierna fick fem frågor i förväg och samtliga svar finns på Lärarförbundets webbsida.

Hur vill ert parti jobba framöver med förskola, fritidshem, grundskola, anpassad skola, musikskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i vår kommun?

 • Om vi vill skapa ett samhälle som håller ihop måste skolan vara en del av lösningen på samhällets problem. Alla elever ska ha möjlighet att lära sig, utvecklas och växa i skolan och resurser ska fördelas efter behov så att varje elev klarar sin utbildning och mår bra.

Hur tänker ert parti runt likvärdig skola?

 • Alla barn och unga har rätt till en bra, trygg och jämlik skolgång – oavsett vilka uppväxtvillkor man har. Vi måste arbeta för att skolsegregationen minskar och att alla barn får samma chans till en god utbildning. Tillgången till språkundervisning för minoriteter ska vara god – oavsett var man bor eller viken skola man tillhör. Skolan ska arbeta för att alla elever ska känner sig trygga i sin etniska bakgrund.

Hur tänker ert parti agera för att förbättra arbetsmiljön för lärare och barn/elever?

 • Framförallt mer tid för undervisning och en mindre administrativ börda för lärarna. Klasser med mindre antal elever eller en modell med flexibelt elevantal efter arbetsmiljön i klassrummet.
  Lärarna behöver också fler kollegor, det behövs i form av fler klassmentorer, vikarier, kuratorer, skolbibliotekarier, specialpedagoger och skolsköterskor mm.

Vi vet att kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna. Effektivisering ha blivit vardag i skolan i Lycksele. Kännbara neddragningar beslutades i december 2020. Hur vill ert parti jobba för att skolan i Lycksele blir hållbar?

 • Om vi vill skapa ett samhälle som håller ihop måste skolan vara en del av lösningen på samhällets problem. Det får inte vara kommunens sparkrav som är i fokus med högsta auktoritet, Skolan ska arbeta med barnens lärande och utbildning som högsta prioritet. Alla barn och elever ska ges lika goda möjligheter, oavsett var de kommer ifrån, vilka föräldrar de har och oavsett sina styrkor och intressen. Vi måste arbeta för att skolsegregationen minskar och att alla barn får samma chans till en god utbildning. De barn som har tuffast förutsättningar lämnas efter ända från förskolan, genom skolan och i fritidsverksamheten. Miljöpartiet vill ge skolan mer resurser och se till att resurserna fördelas efter behov. Vi vill också att skolans ekonomiska resurser framförallt ska gå till eleverna, inte försvinna i kommunens administration!

Hur tänker ert parti agera för att behålla och rekrytera personal med kompetens?

 • Högre lön över lag för lärarna – Lycksele ligger på plats 183 av 290 i landet.
  Vi vill se till att lärare får mer tid till undervisning och planering, och mindre till administrativa uppgifter. Det får samtidigt inte betyda att undervisningstiden ökar, vilket skett i hela landet, sedan den så kallade USK:en försvann – idag har den genomsnittlige läraren i Sverige två timmars mer undervisning än då USK:en fanns, samtidigt som resten av arbetsuppgifterna ökat.
  Att införa en lärarbonus, som i exempelvis Jokkmokk, där lärare som skriver på ett avtal om att jobba heltid i kommunen i tre år får en skattefri bonus på en månadslön efter dessa tre år – det bör gälla nyanställda, men man bör även ha en bonus för lärare som redan arbetar i kommunen för att inte skapa split och avundsjuka bland de lärare som jobbat länge i kommunen.
  Satsa på ett levande kulturliv och fritidsaktiviteter för alla familjemedlemmar, de lärare som kommer hit utifrån stannar sällan länge, då det är svårt att som ny etablera sig i Lycksele.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter