Våra frågor A-Ö i Lycksele

En livskraftig landsbygd och goda livsmiljöer i hela kommunen

Prioriterade frågor

Vi vill att Lycksele kommun stöttar jordbrukarna genom att upphandla närproducerad mat till skolor och äldreboenden.

Vi vill återinföra lokaltrafiken så att människor lättare kan åka kollektivt i kommunen samtidigt som kommunen sänker utsläppen.

Vi vill sammankoppla byar i kommunen med lokaltrafik och göra lokaltrafiken gratis för unga.

Vi vill jobba för alla samers rättigheter och rätten till sitt samiska kulturarv, särskilt för unga samer.

Vi vill också:

  • Arbeta för att kommunen antar en koldioxidbudget och är fossilfri före år 2040
  • Aktivt arbeta för att förbättra den psykiska folkhälsan i Lycksele
  • Aktivt arbeta för att BB-avdelningen finns kvar och har öppet året runt
  • Arbeta för möjligheten till seniorboende för alla över 65 år
  • Arbeta för socialt utsatta grupper
  • Aktivt arbeta för att använda cykel i kommunen
  • Aktivt arbeta för en utveckling av hästnäringarna i kommunen
  • Aktivt arbeta för fler fritidsaktiviteter för barn och unga
  • Aktivt arbeta för fler grönområden och en hundpark i anslutning till samhället