Tänk om

Tänk om

Vi är många som har Möllan som ett extra vardagsrum. Det är dit vi går för att träffa vänner, äta och leka med barnen i Folkets park. Stadsdelen är också hem åt tusentals Malmöbor. Samtidigt är det ett område där många känner sig otrygga och barn växer upp utan framtidstro. Vi i Miljöpartiet vill bryta den utvecklingen.

 

Tänk om vi gör Möllevången till en stadsdel med mer grönska och mindre asfalt, avgaser och buller.

Tänk om vi skapar kvarter där alla känner att de kan påverka sin framtid. Där invånare, företagare och föreningar jobbar tillsammans för att bygga en bättre stadsdel. Där skolorna ger alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Tänk om vi bygger ett område som man vill bo kvar i och flytta till. Där alla invånare tryggt kan röra sig, leka och umgås på gatorna, torgen och i parkerna. Vi kallar det för superkvarter.

 

Vi vill

• Stoppa genomfartstrafiken på Möllan för att befria kvarteren från hetsig biltrafik.

• Plantera fler träd och bryta upp asfalt för att skapa fler gröna ytor.

• Satsa på stöd till föräldrar.

• Ge unga Möllanbor mer att säga till om.

• Ordna fler lokala medborgardialoger.

• Använda erfarenheterna från Möllan för att lyfta även andra områden.

 

Läs mer

Debattartikel: Vi vill befria Möllan från hetsig biltrafik och ge invånarna mer att säga till om.

Video: Tänk om vi gör Möllan till ett superkvarter utan hetsig biltrafik.

Video: Vi vill skapa en stadsdel där alla känner att de kan påverka sin framtid.

 

Ju fler vi är – desto mer kan vi uträtta.

Var med och bygg en rättvis stad tillsammans med oss!

>Bli medlem!

 

Nyheter på Tänk om

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter