Vad som egentligen hände i kommunfullmäktige när budgeten skulle tas.

Miljöpartiet i Mark hade ett eget budgetförslag då KF (kommunfullmäktige) tog beslut om budget i tisdags 18/6. Detta behöver understrykas eftersom viss mediabevakning fått det att framstå som om vi inte hade något eget förslag utan stödde Bästa Marks budget (Socialdemokraternas och Centerns budget). Våra förslag skulle ha inneburit mest långtgående klimat- och miljösatsningar, men tyvärr fick inga av våra förslag något stöd av andra partier. Vidare ville vi bl.a. satsa mer på skolan för att klara av att inte ha fler nedskärningar av lärare. Som det nu är blir det en nedskärning på 30 lärartjänster.

Debatten i KF kom att mest röra sig om skolorganisationen. Uteblivna underlag från BUN (Barn- och utbildningsnämnden) till budgetberedningen var bl.a. en anledning till missnöje, från MP:s och flera andra partiers sida, för att inte kunna fatta adekvata investeringsbeslut. Vi i MP hade redan med i vårt budgetförslag, då detta presenterades i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), att få till en bred parlamentarisk överenskommelse genom att arbeta med lokalförsörjningsfrågan. Vi motiverade att vi vill ha måluppfyllelse (alltså klara undervisningen) och hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi.

Det blev ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige om att låta BUN inkomma med underlag till KF där vi tog beslut om att tillfälligt stoppa all projektering. Mot beslutet stod Bästa Mark.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter