MP Mölndals representanter i nämnder 2014-2018

Lyssna

Den 1 december hade Miljöpartiet ett medlemsmöte där vi bestämde vilka kandidater som skulle representera oss i nämnder, bolagsstyrelser m.m. under den kommande mandatperioden. Utifrån vårt förslag fattade kommunfullmäktige beslut den 17 december (förutom för bolagsstyrelser som tas upp i mars) om följande representation:

(Är du intresserad av att se den totala sammansättningen i stadens nämnder och styrelser kan du klicka här)

Byggnadsnämnden, 1 ordinarie ledamot: Hans Lundin

Kultur- och Fritidsnämnden, 1 ordinarie ledamot, 1 ersättare

 • Kristina Körnung (ordinarie)
 • Rasmus Draklander (ersättare)

Miljönämnden, 1 ordinarie ledamot tillika ordförande, 1 ersättare

 • My Blomgren (ordförande)
 • Jennie Rodin (ersättare)

Skolnämnden, 1 ordinarie ledamot, 1 ersättare

 • Annika Bjerrhede (ordinarie, AU)
 • Kader Hamakarim (ersättare)

Social-och Arbetsmarknadsnämnden, 1 ordinarie ledamot, 1 ersättare

 • Kader Hamakarim (ordinarie, AU)
 • Rasmus Draklander (ersättare)

Tekniska nämnden, 1 ordinarie ledamot: Hans Lundin

Utbildningsnämnden, 1 ordinarie ledamot tillika ordförande: Annika Bjerrhede

Valnämnden, 1 ordinarie ledamot: Kristina Körnung

Vård-och Omsorgsnämnden, 1 ordinarie ledamot, 1 ersättare

 • Carina Blomgren (ordinarie)
 • Agneta Caspersen (ersättare)

Överförmyndarnämnden, 1 ordinarie ledamot: Anders Fredén

Mölndal Energi AB, 1 ledamot tillika ordförande: Jennie Rodin

Mölndals Parkerings AB, 1 ledamot: Ramon Berntsson

Gunnebo Slott o Trädgårdar, 1 ledamot: Caroline Hopkins

Mölndala Fastighets AB, 1 ledamot: Ulla-Carin Moberg

Kvarnfallet AB, 1 ledamot: Ulrika Frick

Nämndemän i Tingsrätten, 4 st platser.

 • Birgitta Axelsson
 • Anders Fredén
 • Ramon Berntsson
 • Joakim Wadefalk

Stiftelsen Holtermanska Donationen, 1 ordinarie ledamot: Naliya Ibrahmin

Folkhälsorådet, 1 ordinarie ledamot: Gunilla Arneström

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: