Förutsättning för arbete

Små och medelstora företag är viktiga aktörer i vårt samhälle. En god samverkan mel- lan Mölndals kommun och dess näringsliv stärker den lokala ekonomin och gynnar en socialt hållbar utveckling. Vi vill se fler samarbeten med näringslivet där de och stadens olika kompetenser stärker Mölndal.

Karriärvägar Arbetstidsfrågan är central och vi vill prova andra arbetstidsmodeller som styr mot ett hållbart arbetsliv.

Miljöpartiet vill

  • Utveckla fler samarbetsformer med näringslivet
  • Verka för intraprenader och personalkooperativ
  • Prova olika arbetstidsmodeller i stadens verksamheter
  • Underlätta för mindre företag att delta i stadens upphandlingar

Med den ändrade upphandlingslagen från 2016stärks möjligheten för små och medelstora företag att delta i kommunensupphandlingar. Vi vill att staden utvecklar sitt stöd till företagen och underlättar fördem att delta i upphandlingarna. Det finns idag brist på många yrkeskategorier när staden rekryterar. Vi vill attnyanländas kompetens ska komma till användning så fort som möjligt. Det behövs etttätt samarbete med Arbetsförmedlingen redan under etableringstiden och attpraktikplatser och andra former av kontakter erbjuds. En dialog med stadens näringslivkrävs för att identifiera hur ett samarbete med staden kan se ut, tillsammans meduppstart av fler yrkesutbildningar. Vi vill att nyanlända unga i introduktionsprogramska erbjudas feriejobb. Socialt företagande är en väg in på arbetsmarknaden för många som idag står utanför.Vi vill se fler sociala företag i Mölndal och att staden har ett nära samarbete med dem.Vi vill öka möjligheterna för personer med olika funktionshinder att få arbete. Miljöpartiet i Mölndal anser att goda arbetsförhållanden och anställningstrygghet förpersonalen är en grundförutsättning för att säkra en god kvalitet. Ökad delaktighet ochatt ha inflytande på arbetsplatsen är viktigt för att kunna ta tillvara idéer och utvecklaverksamheten. Att uppmuntra intraprenader och personalkooperativ är två vägar att gå. Mölndals stad ska också aktivt erbjuda nya karriärvägar till sin personal för att behållaen god kompetens i staden. Alla anställda ska ges möjlighet att välja tjänstgöringsgradoch kunna påverka sitt arbetsschema. Arbetstidsfrågan är central och vi vill provaandra arbetstidsmodeller som styr mot ett hållbart arbetsliv. Vi vill på olika sätt uppmuntra hållbara resor till och under arbetet för stadensanställda, t ex genom att erbjuda förmånscyklar och användandet av resfria möten.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: