Köket i Forsbacka, Forserum

Tillagningsköket Forsbacka i Forserum stängs, samtidigt som befolkningen i Forserum ökar, både på kort och, förhoppningsvis, på lång sikt.

Miljöpartiet ställer en interpellation (fråga) till Anna-Carin Magnusson, ordförande i Kommunstyrelsen i Nässjö Kommun.

Mat till äldre och skolor i Forserum. Tillagningsköket Forsbacka i Forserum stängs, samtidigt som befolkningen i Forserum ökar, både på kort och, förhoppningsvis, på lång sikt.

Den planerade stängningen av tillagningsköket på Forsbacka till kommande årsskifte omsattes i december till en tämligen omgående stängning av köket vid Tekniska Servicenämndens sammanträde i december. På sammanträdet yrkade Miljöpartiet på att förvaltningen skulle utreda framtida behov av ett nytt tillagningskök i Forserum. Detta avslogs av övriga partier som deltog i beslutet. Mat kommer att levereras från Parkgården i Nässjö till de särskilda boendena och till de som är beviljade matlåda hem. Detta innebär en tidsförlust, och därmed en kvalitetsförsämring och samtidigt en miljöförsämring.

De pensionärer som vill äta i en öppen restaurang får åka till Tenhult eller Lekeryd i Jönköpings kommun som är de närmaste öppna äldrerestaurangerna, eller äta på privata näringsställen i Forserum. Nässjö och Forserum är orter inom Nässjö kommun som numera har stark tillväxt, så behovet av måltider inom både skola, förskola och omsorg kommer att öka. Då kan man på goda grunder anta att köken på Rosenholmsskolan i Forserum och Parkgården i Nässjö inte kommer att räcka till. Det vi vill veta är:

1. Varför säger majoriteten nej till att ens utreda behovet av måltider inom skola, förskola och omsorg i Forserum framöver?

2. Varför ska kommunens största kransort som också har den bästa tillväxten, ha den sämsta måltidssituationen?

3. Med tanke på de snabba beslut som har tagits beträffande Forserum: vad är kommunledningens framtida planer för övriga större kransorter beträffande maten inom omsorgen?

 

Mert Cimen
ledamot, kommunfullmäktige

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: