Våra frågor A-Ö i Nordmaling

Prioriterade frågor i Nordmaling

En kommun där jämställdhet och miljöhänsyn genomsyrar hela samhället såväl bland medborgare som i den kommunala förvaltningen.

  • Vi vill ha lokalproducerad mat i kommunens förskolor, skolor, äldreboende och andra kommunala verksamheter.
  • Vi vill att det ska vara lättare att kunna bygga nya bostäder samt att investera i jordbruk och nya företag i glesbygd.
  • Vi vill att kommunen arbetar för jämställdhet mellan kön och etniska grupper.
  • Vi vill satsa på mer personal i skolan och förskolan.
  • Vi vill att glesbygden ska kompenseras för orättvist höga kostnader för transporter och energi.
  • Klimat, miljö och biologisk mångfald ska påverka beslut inom kommunen.