Vem förgiftar vår lax?

Debattartikel i NSD och Norrbottens-Kuriren om dioxin i Bottenvikens lax.

 

Laxen och strömmingen i Bottenviken är förgiftad. Halterna av extremt giftigt dioxin är så höga att EU förbjuder export. Svenskar och finländare har fått dispens, men Livsmedelsverket avråder kvinnor och barn från att förtära den annars så nyttiga feta fisken. En kvinna i fertil ålder ska numera inte äta ens en laxbit i kvartalet!

Vi kustbor och andra som älskar fisk från Bottenviken är bedrövade. För att inte tala om den spillra av yrkesfiskare som kämpar för sin överlevnad. Hur har vi hamnat här – nästan utan diskussion?

Ny forskning i samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet visar att dioxinet sprids till lax och strömming både via utsläpp i vatten och luft. En del härrör från gamla sågverk, annat är pågående utsläpp från pappers- och stålindustri.

Undersökningar av ytsediment längs Norrbottenskusten tyder på att det kan vara de stora industrierna på den finska sidan som är värst, t.ex. Outokumpu i Torneå. Men klara besked saknas. Då laxen är en vandrande fisk kan gifthalterna också hänga samman med utsläpp längre söderut.

För att vi alla ska våga äta lax och strömming i framtiden, är det hög tid att ställa krav på minskade utsläpp kring Bottenviken. Ett nödvändigt första steg är att vi får kunskaper om var dioxinet kommer ifrån.

Den 13 februari anordnar Miljöpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ett öppet seminarium i Luleå för att lyfta denna fråga. Våra förväntningar på deltagande forskare, experter och politiker är stora. En av deltagarna är Isabella Lövin, EU-parlamentariker och journalist som engagerat sig djupt i fiskefrågor.

Det finns också en kritik från yrkesfiskare mot att Livsmedelsverket mäter dioxin på fel sätt. Faktum kvarstår dock att det konstaterade giftet gör fisken mindre aptitlig och i praktiken osäljbar.

Det är illa när EU-politiker i andra länder fnyser åt att Sveriges regering slåss för ”den exklusiva rätten att förgifta sitt eget folk”. Och det handlar inte om att ”rädda surströmmingen” som EU-parlamentariker Corazza Bildt påstått. Läget är mycket allvarligare än så.

 

Annika Eriksson, gruppledare MP Luleå, riksdagskandidat

Peter Eriksson, riksdagsledamot, kandidat till EU-parlamentet, MP

Agneta Granström, landstingsråd, MP

Jan Nyberg, tillträdande gruppledare, MP Luleå

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: