För ett hållbart Norrbotten årets alla dagar

Idag är det Earth Hour. Många norrbottningar planerar att släcka lamporna under en timme som ett sätt att manifestera mot klimatförändringarna. Det är inte konstigt att många är oroliga för klimatförändringarnas effekter, som redan syns över hela världen.

I Norrbotten har vi varit med om rekordstora snömängder och en onormalt tidig vår. I framtiden ska våra barn växa upp i ett ännu mer förändrat klimat. Norrbottningarna får förbereda sig på att avstå från skidåkningen på grund av allt slaskigare vintrar och en snögräns som flyttar uppåt på klotet. Globalt finns stora risker som innebär fara för barns hälsa och möjligheter. Miljöpartiet jobbar för att ställa om Norrbotten för att minska vårt bidrag till klimatförändringarna.

Miljöpartiet i Norrbotten har genomfört följande för klimatet:

  • Genom att ha ökat andelen ekologisk och närproducerad mat i landstinget skonas både miljö och klimat. Transporterna har minskat och dessutom minskade landstingets kostnader för maten med fem miljoner kronor.
  • En andel av de fordon som körs av landstingets 7 500 anställda har bytts ut mot miljöfordon, och fler byts ut allt eftersom.
  • Miljöpartiet har startat samordning av landstingets transporter, vilket minskar utsläppen av växthusgaser.
  • Energieffektivisering och omställning är alltid en ledstjärna för Miljöpartiet, även inom vården. Solpanelerna vi har installerat på patienthotellet vid Sunderby sjukhus talar om hur vi tänker oss framtiden.

Under kommande år vill Miljöpartiet genomföra fler insatser för ett mer hållbart Norrbotten. Vi vill införa distansvård i glesbygden med hjälp av välfärdsteknologi, för en nära vård utan bilberoende. Miljöpartiet verkar för bättre och effektivare kommunikation för länets medborgare med byggandet av Norrbotniabanan och dagtågtrafik som fungerar. Vi fortsätter att arbeta med kosten, med målet att all mat som serveras till barn inom landstinget ska vara 100 procent KRAV-märkt. KRAV-märket är en miljömärkning för mat med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Barnen som vi tar hand om ska behandlas på allra bästa sätt. Alla delar av landstingets verksamhet, inte bara den medicinska vården, ska vara det bästa för barnen. Med bra vård, bra mat och bra miljö skapar vi en vård av yppersta klass. En sån välfärd förtjänar både våra barn och barnbarn.

Agneta Granström, landstingsråd Miljöpartiet de gröna
Annelie Mattson-Djos, ordförande Miljöpartiet de gröna i Norrbotten

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: