Granskning: Alliansen saknar finansiering för tågsatsning

En genomgång visar att allianspartierna saknar finansiering för det förslag om tågsatsningar som presenterades i Almedalen idag. MP avsätter 77 miljarder mer än regeringen på tåg för den kommande planperioden 2014-2025.

 Så här ser alliansens förslag ut jämfört med Miljöpartiets: 

  • De nya höghastighetsbanorna som Alliansen utlovar idag är endast finansierade till 17 procent i den nuvarande transportplanen. Det innebär att 83 procent eller motsvarande 116 miljarder kronor av finansieringen skjuts på framtiden.
  • Miljöpartiet finansierar 44 miljarder av höghastighetsbanorna redan i plan för 2014-2025. Det innebär ett verkligt åtagande att genomföra projektet och att finansieringen för en stor del redan är klar.
  • Förutom utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm (som presenterats tidigare och som MP drivit sedan längre) är kollektivtrafiksatsningarna mycket diffusa. Miljöpartiet avsätter 12 miljarder kronor mer än regeringen på kollektivtrafik i städer för planperioden 2015-2025, bland annat genom medfinansiering till en ny tunnelbanelinje i Stockholm.
  • De 100 000 bostäder som utlovas av Alliansen är alldeles för lite till 2035. Miljöpartiet i Stockholm har redan planer för 150 000 nya bostäder till 2030 bara i Stockholmsområdet.
  • Alliansen släpper nu principen om att redovisa finansiering krona för krona.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: