#4 – Henrik Ölvebo

Henrik Ölvebo

Norrbotten är det gröna framtidslandet, det pratade vi om redan vid förra valet, och så har det ju också blivit. Jag skulle vilja påstå att vi har unika förutsättningar att visa vägen för resten av landet, hur samhälle och näringsliv ställer om till ett mer hållbart och modernt län. 

Våra naturresurser har under lång tid transporterats iväg från länet för att förädlas och användas långt borta. Nu är vi i ett läge, mycket tack vare grön politik, när resurserna kommer att förädlas här på plats i Norrbotten. När LKAB och SSAB genom HYBRIT-teknologin fasar ut kol och olja till förmån för grön el så skapas synergier i hela länet. Vi ser redan exempel på järnsvampsanläggningar i Gällivare och Kiruna, i Luleå byggs en industripark som ska återvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor, och i  Boden sker en liknande utveckling med H2GS.

I Norrbotten har vi också Europas sista vildmark med fjällurskogar, världsarvet Laponia och stora skyddade områden med både höga natur- och kulturvärden. Det är en av anledningarna till att jag engagerade mig i Miljöpartiet. Att få fiska i orörda älvar, vandra längs Vuojatätno på gränsen mellan våra nationalparker, eller att få kikpimpla harr i en fjällsjö är en stor anledning till mitt engagemang.

Jag är kommunalråd i Gällivare och på fritiden är jag helst med min familj som består av min fru Sara och våra tre barn. Kort sammanfattat en idrottsintresserad fiskare med punk i lurarna.

Det är upp till oss norrbottningar att förvalta möjligheterna på bästa sätt. Det kommer inte att bli lätt, att balansera industrins omställning och samtidigt värna om natur och kultur. Omställningen måste också vara socialt hållbar, bostadsbyggandet, tillgång till utbildning, möjligheter till kultur och idrott måste också hänga med.

Nu moderniserar vi Norrbotten – Miljöpartiet har politiken och den politiska viljan för det!

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter