MP Norrbotten går mot strömmen – rekordökar i medlemsantal

MP Norrbotten går mot strömmen – rekordökar i medlemsantal

Miljöpartiet i Norrbotten har vuxit. Som helhet har antalet medlemmar i distriktet ökat med 8 procent det senaste året. I Luleås lokalavdelning är ökningen hela 29 procent vilket motsvarar 34 nya medlemmar.


På nationell nivå har miljöpartiet förlorat 18 procent av sina medlemmar mellan 2015 och 2016. Norrbotten är ett av fyra distrikt där medlemmarna har blivit fler.

– Det känns glädjande att kunna visa upp positiva medlemssiffror i Norrbotten, säger Annika Eriksson, ordförande i MP Norrbotten.

– Vi har legat relativt stabilt över tid och långsamt ökat våra medlemssiffror, i motsats till en del andra län. Trots tuffa politiska kompromisser i regeringen har inte det påverkat våra siffror totalt sett, säger Annika Eriksson.

Kerstin från Luleå är en av dem som har blivit medlem i miljöpartiet under 2016.

– Jag har varit medlem förut och när jag träffade miljöpartiet på Luleå Pride väcktes lusten att engagera mig politiskt igen. Några månader senare kom jag äntligen iväg på mitt första medlemsmöte. När jag gick därifrån hade jag känslan av att ha varit delaktig och att vara en viktig pusselbit, säger Kerstin.

Fakta:

  • Antal medlemmar i MP Norrbotten 2015-12-31: 325
  • Antal medlemmar i MP Norrbotten 2016-12-31: 353
  • Procentuell ökning i distriktet: 8 %

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter