På årsdagen av katastrofen i Fukushima

Det enda säkra med kärnkraft är att den inte behövs

Idag för tre år sedan drabbades Fukushima av en jordbävning, en tsunami och en kärnkraftskatastrof – den senare hade kunnat undvikas. Den fulla skadan av kärnkraftsolyckan är fortfarande inte känd. De fortsatta läckagen från kärnkraftverket och de förhöjda nivåerna av radioaktivitet kommer påverka människor och omgivningen i många årtionden framöver. Erfarenheten från Tjernobyl visar att radioaktiviteten leder till att cancer blir vanligare senare i livet för de som utsatts.

I Japan sas att en olycka aldrig kunde ske där. Samma sägs i alla länder som har kärnkraft. Men olyckor händer. Det enda som är säkert med kärnkraften är att den inte behövs. De svenska tio reaktorerna är gamla och ju längre de körs desto större blir säkerhetsrisken. I år passerar fyra av reaktorerna 40 år, vilket är den ålder de är byggda för. De svenska kärnkraftverken har också fått kraftig kritik för bristande säkerhet. Forsmark var 2006 nära en stor kärnkraftsolycka när elförsörjningen slogs ut. I maj 2011 brann en dammsugare i Ringhals. Fredliga miljöaktivister har flera gånger kunnat ta sig in till kärnkraftverken för att visa att det inte finns något skydd om det skulle komma terrorister. Hur många gånger behöver säkerheten brista innan regeringen drar slutsatsen att kärnkraften inte har någon roll i ett säkert energisystem?

Miljöpartiet vill låta de äldsta och farligaste reaktorerna gå i pension. De fyra äldsta levererar mindre el än Sverige exporterade förra året. Det innebär att vi kan påbörja en stängning av dem utan att det påverkar elförsörjningen. Sverige har unika möjligheter med förnybar energi som sol, vind, vatten och biobränsle. I takt med att kärnkraftverken faller för åldersstrecket vill vi ersätta dem med förnybar energi och energieffektivisering. Vårt mål är att Sverige 2030 har ett hundra procent förnybart elsystem. Det är idag fullt möjligt att all el och värme vi använder kommer från energikällor som inte lämnar klimatutsläpp eller radioaktivt avfall till våra barn.

Globalt är det sol och vind som växer snabbast. I vårt grannland Danmark har partierna enats om målet att all el ska vara förnybar senast år 2035. Sverige står nu inför ett vägskäl - bygga ny dyr kärnkraft eller satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Miljöpartiets svar är tydligt – låt oss ta klimatansvar och välja 100 % förnybar energi.

Lise Nordin, riksdagsledamot (MP) energitalesperson

Annika Eriksson, kandidat till riksdagen (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: