Debatt: Låt mark- och miljödomstolen
avgöra havsvindkraften

Debatt: Låt mark- och miljödomstolen
avgöra havsvindkraften

Politikerna i Nyköpings kommun måste inom kort ta ställning till havsvindkraftprojektet Långgrund. Med ett veto kan kommunpolitiken avbryta projektet. Vi miljöpartister tycker det vore lämpligare att låta mark- och miljödomstolen pröva projektet.

Visst kan vi förstå invändningarna. 167 vindkraftverk i havet några mil utanför kusten innebär verkligen ett intrång. Skärgården och havet förändras, horisonten blir inte längre obruten, vilket självklart kan störa boende och besökare.

Det ska ställas mot stora vinster, inte minst för att dämpa klimatkrisen. Svensk industri håller på att överge fossil energi till förmån för förnybart och mer el. Vi har övergången till elfordon. Allt detta kräver mycket mer el.

Ny vindkraft kan öka elproduktionen ordentligt. Inte minst i elområde 3 där Sörmland finns, där risken för allvarlig effektbrist hotar. Stora vindkraftsparker, till havs eller på land, kan reducera denna brist på eleffekt.

Vindkraften är fossilfri och har små utsläpp av koldioxid, ungefär som kärnkraften, men inte alls med kärnkraftens risker med avfall som inte har någon säker lösning.

Vi hoppas att Nyköpings kommun inte utnyttjar sin vetorätt för att stoppa projektet. Vi tycker det är rimligare att Långgrund avgörs av mark- och miljödomstolen, som prövar om projektet uppfyller lagstiftning och dessutom granskar olika intressekonflikter. Domstolen bör kunna avgöra om Långgrund kan byggas utan alltför mycket intrång i natur och kultur, och kommer att kunna ställa starka miljökrav.

Marco Venegas, gruppledare MP Nyköping

Tom Skantz, ordförande MP Nyköping

Relaterade nyheter

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter