Trafik

Att ha tillgänglighet till basservice och transportmöjligheter är centralt för en landsbygdskommun

I Ockelbo ska tillgängligheten vara god med samtliga färdsätt. Investeringsmedel bör kopplas till den kommande gång-och cykelplanen så att förutsättningarna för att gå och cykla blir bättre, framför allt till och från skolorna. Miljöpartiet vill att den nya gång- och cykelvägen mellan centrum och Säbyggeby anläggs så fort som möjligt. Gång- och cykelplanen behöver även utökas med förslag utöver Ockelbo centrum. Bussarna mellan Ockelbo och byarna behöver bli fler, framförallt på kvällar och helger. Vi vill också att en resegaranti införs för resor med Kuxabussar som ansluter till X-tågen och Sandvikenbussarna. Då kan resenärer vara säkra på att komma hem, trots förseningar. Kuxatrafiken behöver marknadsföras bättre. Kommunen borde även arbeta för bättre pendlarparkeringar för cykel och bil i anslutning till bussarna ute i byarna. I Region Gävleborg har Miljöpartiet fått igenom den kommande entimmestrafiken med X-tåget.  Ockelbo kommun bör se över möjligheten att samordna sina tjänstebilar och göra dem tillgängliga kvällar och helger via en öppen bilpool. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Gång- och cykelplanen antas och genomförs i Ockelbo kommun
  • Se över behov av pendlarparkering i anslutning till Kuxatrafiken
  • Öka antalet turer med Kuxatrafiken
  • Införa resegaranti för resor med Kuxatrafiken
  • Öka marknadsföringen av Kuxatrafiken
  • Göra kommunala tjänstebilar tillgängliga för allmänheten via bilpool
  • Etablera fler tankställen för fossilfria drivmedel i kommun.

Fördjupning i ämnet Trafik

Miljöpartiet i Ockelbo lämnar yttrade på VGS samrådsförslag för gång- och cykelplan för kommunen.

https://www.mp.se/sites/default/files/gc-planmpockelbo.pdf

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: