Ödeshög

Vi vill bygga ett hållbart Ödeshög!

Våra prioriteringar

Hållbart Ödeshög.

Vi vill bygga ett hållbart Ödeshög! Vi är övertygade om att människors olikheter gör Ödeshög rikare och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvisare samhälle. Vi vill jobba för ett kompetent politiskt ledarskap som stödjer och inkluderar alla kommunens invånare. Ge alla elever möjlighet att utvecklas i skolan och ge de estetiska ämnena, hållbarhet, idrott och hälsa högre status. Vi vill fortsätta utveckla Boets skola till ett bildningscentrum. Vi vill att våra äldre ska ha en bra livskvalitet och kontinuitet i omsorgen. Vi vill stimulera ett levande kulturliv i hela kommunen och verka för att Saga kulturhus och biografen fortsätter att vara en viktig mötesplats för kommunens invånare. Vi vill att kommunens ekonomi ska skötas med hänsyn till de kommunala kärnverksamheterna och inte till riskprojekt.

Klimatet kan inte vänta.

Vi vill verka för ökad självförsörjningsgrad av ekologiska livsmedel och förnybar energi. Vi vill underlätta och stödja gröna näringar och mångkulturella företag. Vi kommer att arbeta för bättre och attraktivare boende t ex i kollektivhus och ekoboende. Vi vill skydda skogen, vattnet och den biologiska mångfalden. Vi säger nej till gruvan i Norra Kärr och skjutningarna i Vättern.

Miljöpartiet Ödeshög

Kontakt