Ödeshög

Lyssna

Vi tror på Ödeshög, nu och i framtiden!

Vi vill bygga ett hållbart Ödeshög för dig, dina barn och deras barnbarnsbarn!

 

Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen och kulturen, en stark solidaritet med människor som lever idag och i kommande generationer.

Våra prioriteringar

Vättern.

Vi vill värna Vätterns vatten och ekosystem. Därför säger vi nej till gruvan i Norra kärr, fracking, och flyget.

Energi.

Vi vill verka för ökad självförsörjningsgrad av energi genom bättre hushållning, mer återbruk och solenergi samt varsamt utnyttjande av bioenergi, vind och vatten.

Skola och utbildning.

Vi vill arbeta för en jämlik skola, där alla får det stöd de behöver. Vi vill rusta upp folkbildningen och behålla svenska för invandrare( SFI) i kommunen.

Kultur.

Vi vet att möten mellan människor utvecklar samhället och vill därför satsa på ett kulturhus. Vi vill ha tillbaka en kulturnämnd för att sätta mer fokus på kulturfrågor.

Lands- och glesbygd.

vi vil ha en levande landsbygd. Vi vill att bygdeskolorna ska leva och ser gärna att de profileras. Vi vill introducera landsbygden för nyinflyttade.

Miljöpartiet de gröna Ödeshög

Kontakt