Anna Hjortenskiöld

Ledamot i styrelsen, Suppleant i Öresundskraft AB & Assisterande Org. Sek för MP Helsingborg

Annas hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Mänskliga rättigheter.

Rättvis handel.

Anna Hjortenskiöld

Mer om Anna Hjortenskiöld

Anna Hjortenskiöld om politik

Den gröna ideologin står i centrum hos mig. Miljön, vår planet, är den enda vi har och därför bör miljöpolitik stå i fokus för varje beslut som tas. Särskilt med tanke på det kritiska läge vi befinner oss idag med klimatförändringar och biologisk mångfaldsförlust. Jag vill också att det ska bli enklare att vara miljövänlig i Helsingborg. Som miljövetare, ser jag den bästa vägen framåt genom att lyfta miljövänliga innovationer som redan existerar i dagsläget. Detta vill jag lyfta inom kommunen. Den andra frågan som jag brinner för är rättvisa och medmänsklighet. Vi måste börja se individer som tillgångar. Exempelvis bör sociala frågor såsom fattigdom för utsatta grupper i vårt samhälle vara en prioritering.    

Personligt

Som person är jag ödmjuk och ser gärna till att människor trivs omkring mig. Jag intresserad när det kommer till forskning kring miljö- och rättvisefrågor. Ett av mina stora intressen i livet är konst och jag målar egna oljemålningar. Skissar gärna när jag sitter på tåget. Jag tycker även om den mer konstnärliga biten av träning genom dans.