Åsa Lindhagen

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Åsa Lindhagen Jämställdhetsminister
Åsas hjärtefrågor

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

HBTQ.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Åsa Lindhagen

Mer om Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen om politik

Mitt politiska engagemang föddes ur en önskan att vara med och ta ansvar för den värld vi lever i, ur en stark känsla av att inte vilja vara en passiv åskådare när det finns så mycket att förändra. Som liten grät jag över barnet i den traditionella versen som med frost i träskorna och tårar i ögonen vandrade runt mellan gårdarna i fattig-Sverige. Som stor engagerade jag mig politiskt.

Vi människor på jorden har alla ett ansvar för varandra och vår planet, proportionerligt mot de förutsättningar och möjligheter som givits oss. Därför måste vi ställa oss vad vi kan göra för att bidra till en hållbar värld, både socialt och ekologiskt. Både lokalt och globalt.

Vi är många idag som ser att Sverige är ett land där möjligheterna att ta sig fram ser mycket olika ut. Hudfärg, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, bostadsadress och social bakgrund spelar tyvärr en roll för hur människors livschanser ser ut. Det är något som måste förändras. I Sverige ska alla människor vara välkomna och har goda livschanser och där ingen riskerar att bli diskriminerad för att de inte passar in i vad som anses vara normen.

Alla människors lika värde, barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention samt varsamhet med vår planet och våra gemensamma resurser måste vara utgångspunkten för allt vårt handlande. På så sätt driver vi utvecklingen framåt och skapar en bättre värld.

 

Personligt

Åsa Lindhagen är född år 1980. Hon är bosatt i Stockholm och har två barn.

CV

Utbildning

Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet 2001-2008

Statskunskap, A-kurs, Uppsala universitet 2003

Utbytesstudent, Windber Area High School, USA 1997-1998

Naturvetenskapliga programmet, Rodengymnasiet 1996-2000

 

Befattningar och uppdrag

Jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot segregation och diskriminering 2019-

Riksdagsledamot 2018-2019

Socialborgarråd, Stockholms stad 2014-2018

Gruppledare för Miljöpartiet Stockholms stad 2012-2014

Ledamot kommunfullmäktige, Stockholms stad 2010-2019

Managementkonsult, EY 2008-2012

Ledamot, Rädda Barnens riksstyrelse 2006-2014

Kårordförande, Linköpings Teknologers Studentkår 2005-2006

Ledamot, universitetsstyrelsen Linköpings universitet 2005-2006

Projektarbete mot rasism, Rädda Barnens Ungdomsförbund 2004

Ledamot, Rädda Barnens Ungdomsförbunds styrelse 2003-2006