Anställ ytterligare 100 kuratorer och inför en kuratorsgaranti i Stockholm

Anställ ytterligare 100 kuratorer och inför en kuratorsgaranti i Stockholm

Miljöpartiet i Stockholms stad vill ta krafttag för att minska den växande psykiska ohälsan hos unga i Stockholm. 44 procent av tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet uppger att de ofta är deppiga och ledsna utan att veta varför och 9 procent av tjejerna i årskurs 8 säger att de inte har någon vuxen att prata med. Därför vill vi nu utreda möjligheten att införa en kuratorsgaranti i Stockholm och samtidigt anställa ytterligare 100 kuratorer i Stockholm. Barn och unga i Stockholms stads skolor ska alltid ha lätt att få kontakt med en kurator.


– Inte minst unga tjejer uppger att de ofta mår dåligt och är deppiga utan att veta varför. Att hjälpa dem är en investering både i välmående, i skolresultat och i framtiden, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Tillgången till kuratorer måste öka, så att unga som lider av psykisk ohälsa snabbt ska kunna få stöd och hjälp av en vuxen. Kuratorerna måste också ha tid att jobba mer hälsoförebyggande. Därför vill Miljöpartiet se ytterligare minst 100 kuratorer på Stockholms skolor under nästa mandatperiod.

 – På vissa skolor är tillgången till kurator låg. Är du en elev som mår dåligt och behöver någon att prata med så är det viktigt att du snabbt får tillgång till en kurator, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Genom att anställa fler kuratorer i Stockholms skolor så avlastas även lärarna, som då i än högre utsträckning kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag.

 

Miljöpartiets förslag i Stockholms stad:

  • Under kommande mandatperiod anställa minst 100 kuratorer inom Stockholms stad till 2022. Idag har Stockholms stad runt 580 elever per kurator. Med vår satsning skulle vi nå runt 350 elever per kurator. Satsningen sker stegvis med målet att ytterligare 100 kuratorer kommer att ha anställts vid slutet av mandatperioden. En investering som innebär att 25 miljoner skulle behöva skjutas till årligen under nästa mandatperiod. 
  • Anta målet om att på sikt nå 300 elever per kurator som fackförbundet SSR kräver. Detta skulle vara en stor ambitionshöjning avseende elevhälsan i Stockholm.
  • Utreda möjligheterna att införa en garanti för hur lång tid det max ska ta innan en elev får träffa en kurator.
  • Tillsätta en utredning som ser över hur kuratorernas arbetssituation och arbetsmiljö kan förbättras och rekryteringen av kuratorer kan stärkas.  

Miljöpartiets förslag nationellt och regionalt:

  • Vi vill skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Steg för steg ska köerna kortas genom att öka resurserna och skärpa vårdgarantin. Även vårdcentraler och den nära vården ska möta psykisk ohälsa bättre. Vi vill att fler psykologer utbildas och anställs.

Relaterade nyheter

Stockholm, 5 september 2018

Miljöpartiet vill se boendegaranti för våldsutsatta kvinnor

Stockholm, 23 augusti 2018

Stoppa nazismen

Stockholm, 23 juli 2018

Dubbelt så många barnfamiljer som riskerat hemlöshet har fått hjälp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter