Mer om Asiah Altjewa

Asiah Altjewa om politik

Jag är engagerad i frågor som berör hälsa, vård och utbildning. Vården måste bli mer jämlik, och det borde inte spela någon roll var du bor. Skolan ska ge alla elever samma chans, oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har.

Jag vill jobba för:

  • Utbilda skolpersonal i att förebygga och identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa bland ungdomar
  • Fler kuratorer och skolpsykologer
  • Skapa bättre lärandemiljöer för elever med diagnoser som ADHD, autism och asperger
  • Följa och stödja kvalité i våra förskolor
  • Satsa på varje elevs möjlighet att klara skolan, och ge skolan mer resurser och arbetsro

 

Personligt

CV