Bengt Holwaster

Ledamot i fullmäktige, Vice gruppledare och ersättare i KFN, Kassör

Toppkandidat till kommunfullmäktige Toppkandidat till kommunfullmäktige

Bengt Holwaster