Emma Lindqvist

Gruppledare och Regionråd Västerbotten

För ett jämlikt län där kvinnor, män och icke binära, barn och vuxna, i landsbygder och i städer, är med när Västerbotten ställer om. 

Jag är politiskt engagerad för att jag vet att vi kan bättre. Jag vill göra vad jag kan för att bidra till en framtid där människor, djur och natur får fortsätta leva hållbart på den här planeten.

Jag blir arg av orättvisor. Den orättvisa jag längst har sett är den mellan kvinnor och män. Nu ser jag så många fler. Mellan befolkningar på jorden, mellan inkomstgrupper, mellan stad och glesbygd, mellan grupper med olika etniska härkomster, mellan barn och vuxna, mellan natur och människa. Vi kan inte urskilja en av dessa och tro att allt kommer att bli bra. Alla ska med i samhällsutvecklingen, och då kommer vi att behöva omvärdera vad som anses som rättigheter, vad som ger oss livskvalitet och hur våra livsmönster ser ut och vad som är eftersträvansvärt.

Kvinnor och barns ständiga underordning samt nedvärderingen av norra Sverige och speciellt inlandet är orättvisor jag vill jobba särskilt mycket med.

Politiker behöver vara modiga för att lyckas genomföra förändring på riktigt. Att vara modig som politiker tycker jag innebär att våga satsa pengar där behoven är som störst, att mäta resultat i välbefinnande, och orka vara uthållig.

Barn och unga mår generellt allt sämre, vårt klimat är på väg att bli ohållbart och resultatet av mycket långvarig nedvärdering av kvinnodominerade arbeten börjar bli tydliga. Vården och omsorgen är svårbemannade. Dessutom har vi kommuner som får allt mindre samhällsservice, vilket resulterar i allt mindre befolkning. Det krävs stora reformer för att komma till rätta med detta. Miljöpartiet ser samhället från en holistisk horisont, alltså att allt hänger ihop, alla samhällen är viktiga.

Jag vill vara med och bygga ett stabilt och långsiktigt hållbart samhälle. Ett samhälle där alla får plats och bidrar, och där människor blir stärkta att ta hand om sig själva och varandra.

Aktuella frågor för Emma Lindqvist

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Emma Lindqvist

Aktuella frågor i region och kommun

Västerbotten, 21 januari 2021

Miljöpartiet driver på arbetet mot rasism i Region Västerbottens verksamheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.