Bengt Samuelsson

Lokalavdelningssekreterare, kassör distriktsstyrelsen, ersättare kommunfullmäktige, ledamot Söderhamn Nära, ersättare Kultur och Sammhälsservcenämnden, ersättare Omvårdnadsnämnden

Bengt Samuelsson

Uppdrag

 1. Distriktsstyrelse Miljöpartiet Gävleborg
  1. Bengt Samuelsson
  2. Britt-Marie Rosenqvist
  3. Joann Ling
  4. Karin Jansson
  5. Nanok Stagnell
  6. Sabina Rossini
 2. Kultur- och kompetensnämnden
  1. Bengt Samuelsson
 3. Regionfullmäktige Gävleborg
  1. Bengt Samuelsson
  2. Joann Ling
  3. Karin Jansson
  4. Kristoffer Hansson
 4. Regionfullmäktiges demokratiberedning
  1. Bengt Samuelsson
  2. Kristoffer Hansson
 5. Riksdagskandidater Gävleborg 2018
  1. Andréa Bromhed
  2. Bengt Samuelsson
  3. David Ling
  4. Joann Ling
  5. Johan Nilsson
  6. Johan Toll
  7. Karin Jansson
  8. Kristoffer Hansson
  9. László Gönczi
  10. Rejn Karlgren
  11. Sabina Rossini
  12. Therese Metz
 6. Söderhamn Nära AB
  1. Bengt Samuelsson