Bengt Samuelsson

Lokalavdelningssekreterare, kassör distriktsstyrelsen, ersättare kommunfullmäktige, ledamot Söderhamn Nära, ersättare Kultur och Sammhälsservcenämnden, ersättare Omvårdnadsnämnden

Bengt Samuelsson

Uppdrag

 1. Distriktsstyrelse Miljöpartiet Gävleborg
  1. Bengt Samuelsson
  2. Britt-Marie Rosenqvist
  3. Elisabeth Blomgren
  4. Joann Ling
  5. Karin Jansson
  6. Kristoffer Hansson
  7. Nanok Stagnell
 2. Kommunfullmäktige Söderhamn
  1. Bengt Samuelsson
  2. Claes B. Jacobson
  3. Joann Ling
  4. Karin Solum
 3. Kultur- och kompetensnämnden
  1. Bengt Samuelsson
 4. Kultur- och samhällsservicenämnd
  1. Bengt Samuelsson
  2. Karl-Magnus Karlsson
 5. Regionfullmäktige Gävleborg
  1. Bengt Samuelsson
  2. Joann Ling
  3. Karin Jansson
  4. Kristoffer Hansson
 6. Regionfullmäktiges demokratiberedning
  1. Bengt Samuelsson
  2. Kristoffer Hansson
 7. Riksdagskandidater Gävleborg 2018
  1. Andréa Bromhed
  2. Bengt Samuelsson
  3. Joann Ling
  4. Johan Nilsson
  5. Johan Toll
  6. Karin Jansson
  7. Kristoffer Hansson
  8. László Gönczi
  9. Olov Östlund
  10. Rejn Karlgren
  11. Roger Persson
  12. Sabina Rossini
  13. Therese Metz
 8. Söderhamn Nära AB
  1. Bengt Samuelsson