Catrin Steen

Uppdrag i Region Örebro län: regionråd, fullmäktige (gruppledare och ledamot), regionstyrelsen (ledamot), Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (vice ordförande), Varuförsörjningsnämnden (vice ordförande).

Catrin Steen

Uppdrag

 1. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
  1. Alice Nikmanesh
  2. Anna Nematbakhsh
  3. Annika Elwert
  4. Anton Nordqvist
  5. Bim Olsson
  6. Camilla Kylin
  7. Catrin Steen
  8. Christian Pettersson
  9. Cindy Falquet
  10. Clara Andermo
  11. Filip Joelsson
  12. Helena Björkman
  13. Johan Söderpalm
  14. John Vestergren
  15. Jon Forsärla
  16. Klas Sivén
  17. Lena Östholm Munkberg
  18. Linda Bjerman
  19. Lova Necksten
  20. Manuel Cortez Azero
  21. Margareta Sylvan
  22. Maria Alfredson
  23. Marika Isetorp
  24. Markus Jöngren
  25. Mia Sköld
  26. Mikael Hjort
  27. Nils Karlsson
  28. Olle Hilborn
  29. Pontus Olofsson
  30. Robert Halvarsson
  31. Rolf Samuelsson
  32. Sandra Landin
  33. Simon Granberg Johnson
  34. Sofie Lemontzis
  35. Svante Agnestig
 2. Kandidater regionfullmäktige Örebro län
  1. Agneta Nilsdotter
  2. Andreas Tranderyd
  3. Ann-Kristin Spåls
  4. Anna Richert
  5. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  6. Camilla Hansén
  7. Carina Riberg
  8. Catrin Steen
  9. Daniel Ekelund
  10. Fredrik Persson
  11. Gunnar Oest
  12. Helena Bosved
  13. Ia Malmqvist
  14. Ingrid Fries Hansson
  15. Jan Elof Larsson
  16. Jasmine Ivarsson
  17. Johan Eliasson
  18. Johan Nyström
  19. Jonas Eriksson
  20. Lea Strandberg
  21. Linn Bergqvist
  22. Linn Wennberg
  23. Lotta Öhlund
  24. Magnus Lander
  25. Malin Bjarnefors
  26. Marcus Willén Ode
  27. Margareta Widell
  28. Maria Sääf
  29. Marita Haraldson
  30. Mats Gunnarsson
  31. Monika Aune
  32. Petra Käller
  33. Pia Frohman
  34. Pontus Olofsson
  35. Sara Bronner
  36. Simon Tullstedt
  37. Sofie Nordenhaag Law
  38. Tomas Dahlberg
 3. Kandidater riksdagen Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Bodil Lennartsdotter Eriksson
  3. Camilla Hansén
  4. Catrin Steen
  5. Daniel Ekelund
  6. Elin Hylander
  7. Fredrik Persson
  8. Helena Bosved
  9. Ia Malmqvist
  10. Inger Griberg
  11. Ingrid Fries Hansson
  12. Jan Elof Larsson
  13. Jasmine Ivarsson
  14. Jesper Sjöberg Räftegård
  15. Johan Eliasson
  16. Jonas Eriksson
  17. Katarina Bååth
  18. Linn Bergqvist
  19. Linn Wennberg
  20. Lotta Öhlund
  21. Magnus Lander
  22. Malin Bjarnefors
  23. Marcus Willén Ode
  24. Margareta Widell
  25. Maria Sääf
  26. Mats Gunnarsson
  27. Monika Aune
  28. Natalie Peart
  29. Pia Frohman
  30. Sara Bronner
  31. Sofie Nordenhaag Law
 4. Regionfullmäktige Region Örebro län
  1. Andreas Tranderyd
  2. Camilla Hansén
  3. Catrin Steen
  4. Fredrik Persson
  5. Mats Gunnarsson
  6. Monika Aune
 5. Regionstyrelsen Region Örebro län
  1. Camilla Hansén
  2. Catrin Steen
  3. Mats Gunnarsson