Catrin Steen

Uppdrag i Region Örebro län: regionråd, fullmäktige (gruppledare och ledamot), regionstyrelsen (ledamot), Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (vice ordförande), Varuförsörjningsnämnden (vice ordförande).

Catrin Steen