Cecilia Emanuelsson

Kommunfullmäktigeledamot

Cecilias hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö och klimat.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Cecilia Emanuelsson

Mer om Cecilia Emanuelsson

Cecilia Emanuelsson om politik

Den allra viktigaste frågan inför valet 2014 är klimatet.

Klimatforskarna, globalt och vid Lunds Universitet, är tydliga: det är inte för sent, men det brådskar. Under de närmaste 5-6 åren måste koldioxidutsläpps-kurvorna böjas neråt. Det är resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att begränsa klimatförändringarna. Det är de politiska besluten som saknas.

Miljöpartiets partiprogram och valmanifest stämmer väl överens med Naturskyddsföreningens 100 förslag till klimatpolitiska beslut och en ny regering kan efter den 14 September fatta konkreta beslut där klimat- och miljöskatter dels ger verklig effekt på den nödvändiga minskningen koldioxidutsläppen, och dels nya jobb och resurser att satsa på t ex skolan, en win-win-win situation.

Exempel: Höja koldioxidskatten. Införa klimatlag. Ta bort klimatskadliga subventioner. Verka för att skärpa EUs utsläppshandel (ETS), sänka utsläppstaken, inkludera flyg och sjöfart. Klimatkrav vid upphandling, styrmedel för effektivare kretslopp. Ge lokal rådighet om trängselskatter. Klimatsmarta regler för reseavdrag och parkeringsnormer. Investera i järnväg och tåg. Prispremiera biodrivmedel. Blocköverskridande energipolitisk överenskommelse om mål 100% förnybart. Incitament för småskalig elproduktion. Nationellt mål för solceller om minst 4 TWh till år 2020, och energi-effektivisering. Energi-ROT. Skärpta byggregler. Styrmedel för klimatsmart jordbruk.

Det här är kanske den sista valrörelsen då det ännu inte är för sent att hejda uppvärmningen under 2 grader.

Personligt

Bor på Östra Torn. Verksam som biokemist på Lund Universitet. Gift och har tre utflugna barn. Läser mycket. Har ett stort naturintresse och är starkt medveten om det ansvar som vilar på vår generation, i vår del av världen, vad gäller klimat- och miljöfrågorna.