Mer om Elisabet Brunnegård

Elisabet Brunnegård om politik

Om jag får Skövdebornas förtroende som ledamot i kommunfullmäktige kommer mina fokusområden att vara internationell solidaritet, integrationsfrågor och jämställdhet.

För mig är Miljöpartiet det parti som tänker längre och större, som agerar för hållbarhet för människor och djur i hela världen, nu och i framtiden. Efter närmare två år i Sydamerika och tre månader i Afrika är det internationella engagemanget det viktigaste för mig. Jag känner ett ansvar att använda mina möjligheter för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

Jag är sedan flera år ideellt engagerad med att sprida information om Fairtrade och har då träffat odlare från länder med utbredd fattigdom, som berättat om hur försäljningen av deras Fairtrade-märkta produkter tex kaffe och bananer, har stor betydelse för deras livsvillkor. Av den anledningen kommer jag att fortsätta att driva på för att Skövde ska bli en Fairtrade City såsom över 60 kommuner i landet redan är tex Lidköping, och andra är på gång. Vi måste göra allt vi kan för att se till att de människor som gjort jobbet, för att framställa de varor som kommunen köper in, har drägliga arbetsvillkor.

Jag är utbildad socionom och har jobbat sju år inom kommunal verksamhet. Framför allt trivs jag att jobba med människor som är nya i Sverige. Det är berikande att varje dag möta människor från olika delar av världen och få ta del av deras perspektiv. Samtidigt är det frustrerande att inte ha något bra svar på hur de ska göra för att lära känna svenskar. Det viktigaste som behövs för en fungerande integration är att de av oss som bott i landet länge välkomnar de nykomna in i vår vardag och i våra umgängeskretsar. För sociala kontakter är bästa vägen framåt i ett nytt land, både för att lära sig språket och för att komma in på arbetsmarknaden.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga. För mig är det självklart att kvinnor och män ska ha samma skyldigheter och rättigheter och tillskrivas samma värde. Så länge så inte är fallet måste kampen för jämställdhet fortsätta. En hel del har förändrats men det finns också mycket kvar att göra.

Jag försöker ha en livsstil som är hållbar för både naturen och människorna på denna jord. Jag försöker köpa så lite som möjligt. När det gäller mat köper jag i första hand lokalproducerat och ekologiskt. När jag vill ha matvaror som inte går att framställa i Sverige tex kaffe och bananer, väljer jag Fairtrade-märkt. Andra saker som jag behöver söker jag främst begagnat, och i sista hand nytt och frågar då om arbetsvillkoren i produktionen. Detta är min inriktning och jag tror att vi alla behöver gå i den riktningen för att kunna lämna över vår jord i någorlunda skick till våra barn. Det innebär inte en sämre levnadsstandard. Det betyder färre och bättre prylar och mer tid för dem vi helst vill vara med. Det önskar jag Dig och dina närmaste!