Elon Wissing

Utbildnings- och rättvisepolitisk talesperson Grön Ungdom. Ledamot i kommunfullmäktige Åre

Utbildnings- och rättvisepolitisk talesperson Grön Ungdom. Ledamot i fullmäktige och barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun.
Elons hjärtefrågor

Landsbygd.

Utbildning.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Psykisk ohälsa.