Elon Wissing

Landsbygds- och utbildningspolitisk talesperson för Grön Ungdom. Kommunfullmäktigeledamot och ordinarie i Barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun

Elons hjärtefrågor

Landsbygd.

Utbildning.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Psykisk ohälsa.