Conny Wahlström

Distriktsordförande

Framtiden skapar vi tillsammans!

Kort om mig:

Har under hela mitt vuxna liv arbetet med att livet ska bli lite bättre för världen, naturen och människor. Det har jag tänkt fortsätta med. Att ta politisk ansvar är ett sätt.

Är tidigare socialarbetare, varit politisk aktiv i miljöpartiet sedan 90-talet. Haft möjlighet till att jobba på olika plan i många olika roller. Som bland annat Kommunalråd i Östersund, politisk sakkunnig på finansdepartementet, kanslichef i Stockholms stadshus och inte minst som statssekreterare på näringsdepartementet.

Är ordförande i stiftelsen Green Forum , http://www.greenforum.se

Bidrar till landsbygdsutveckling via Leader sjö, skog och fjäll som vice ordförande, https://www.sjoskogfjall.se/

Är egen företagare sedan några år tillbaka. I min verksamhet coachar jag ledare och andra till att hitta sina vägar framåt, http://www.connywahlstrom.se

Bor numera på en mindre gård i Bergs kommun i Jämtland. Här håller vi på med självhushållning, bin, får, ankor, hönor och odlingar. Trivs på den jämtländska landsbygden.

Mina prioriterade frågor:

✅ UTVECKLA KOLLEKTIVTRAFIKEN

Det ska vara möjligt att bo i hela länet och ha tillgång till kollektivtrafik som så långt som möjligt är anpassad till behoven.

✅ NÄRA VÅRD FÖR ALLA

Hälsocentralerna ska även framöver vidareutvecklas till att vara den central som ger människor rätt hjälp i rätt tid. Alltid med personen i centrum.

✅ MER LIVSMEDEL SKA PRODUCERAS I LÄNET

Regionen ska verka för att livsmedelsproducenterna i länet får stöd i att utveckla verksamheterna, allt från den enskilda lantbrukaren till förädling av livsmedel.

 

Aktuella frågor för Conny Wahlström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Conny Wahlström

Nyckelperson/kansli Berg

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Jämtland

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Östersund

Nyckelperson/kansli Bräcke

Conny Wahlström

Nyckelperson/kansli Härjedalen

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Krokom

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Ragunda

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Strömsund

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Nyckelperson/kansli Åre

Conny Wahlström Johan Ahlgren

Regionfullmäktige Jämtland

Regionstyrelsen Jämtland

Conny Wahlström