Stärk skyddet av natur i hela EU

Det pågår en global naturkris av en aldrig tidigare skådad omfattning i människans historia. Världen är på väg in i ett sjätte massutdöende av arter. Artkrisen pågår även i Sverige. Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Miljöpartiet vill att skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Miljöpartiet vill

  • Skydda 30 procent av Sveriges och EU:s land, hav och sjöar till 2030.
  • Återställ 30 procent av alla förstörda ekosystem över hela EU till 2030, och inför tuffa sanktioner mot de som inte lever upp till kraven.
  • Stoppa avverkningarna av Sveriges sista naturskogar.
  • Bruka jorden med hänsyn – styr mot en övergång till naturnära och hyggesfritt skogsbruk.
  • Statens markinnehav ska vara ett föredöme inom skogsbruket.
  • Rädda pollinerande insekter och stärk den biologiska mångfalden.
  • Återställa våtmarker som torrlagts i snabbare takt, i hela EU.
  • Att storskalig miljöförstörelse, så kallat Ekocid, ska erkännas som internationellt brott.

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Regeringen gröntvättar skogspolitiken

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter