Bevara våra djur och växter i 
levande skogar

Det pågår en global naturkris av en aldrig tidigare skådad omfattning i människans historia. Världen är på väg in i ett sjätte massutdöende av arter. Artkrisen pågår även i Sverige. Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Miljöpartiet vill att skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Miljöpartiet vill

  • skydda värdefulla naturmiljöer – öka resurserna till naturskydd över hela landet
  • bruka jorden med hänsyn – främja naturnära och hyggesfritt skogsbruk
  • statens markinnehav ska vara ett föredöme inom skogsbruket
  • rädda pollinerande insekter och stärk den biologiska mångfalden.
  • skydda 30 procent av Sveriges natur, bland annat våra unika sammanhängande fjällskogar och skyddsvärda skogar i hela landet.
  • återställa våtmarker som torrlagts i snabbare takt.
  • att mer skogsbruk bedrivs med hyggesfria metoder.

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Regeringen gröntvättar skogspolitiken

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter