Emil Forslund

Gruppledare i MP Skövde

När staden växer är det viktigt att den växer på rätt sätt och i lagom takt, inte på ett sätt som utmanar planetens resurser. Människor som kommer till oss måste bemötas med vänlighet och respekt, deras kompetens måste tillvaratas och de måste få möjlighet att utvecklas och trivas; oavsett ålder, kulturell, social eller ekonomisk bakgrund. Vi måste arbeta proaktivt med normkritik och meningsfull fritid för att våra barn skall växa upp till bra medmänniskor. Jag vill bygga ett samhälle som är öppet, inkluderande och som inger hopp om framtiden.

Aktuella frågor för Emil Forslund

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.