Bättre villkor för Sveriges studenter

Studenter investerar tid och pengar i sin och Sveriges framtid. De förtjänar hög kvalitet på utbildningen och goda sociala villkor.

Miljöpartiet vill

  • skapa förutsättningar för utbildning av hög och likvärdig kvalitet över hela landet och göra det lättare för fler att plugga, oavsett bakgrund
  • att studenter ska få mer i plånboken och omfattas av a-kassan och sjukförsäkringen
  • att studenterna får fler lärarledda timmar och mer praktik
  • att lärare och forskare vid våra lärosäten ska få tryggare anställningsvillkor
  • främja det livslånga lärandet.

Utbildning av hög och likvärdig kvalitet över hela landet

Vi behöver ha utbildning med hög och likvärdig kvalitet över hela landet. Därför behövs också starka forskningsmiljöer över hela landet – det är i mötet mellan forskning och utbildning som goda kunskapsmiljöer skapas.

Vi behöver med andra ord både spets och bredd i verksamheten. Utan bredden i både forskning och undervisning finns det inget underlag för spetsforskning. Det omvända gäller också: spetsen behövs för att skapa en bredd med hög kvalitet.

Mer tid med lärarna

Det finns inga genvägar till högre kvalitet i undervisningen i högskolan. Idag får många studenter alldeles för lite tid med sina lärare.. Miljöpartiet vill se fler lärarledda timmar och mer praktik vid studier på universitet och högskola.

Lätt att välja rätt

Vi vill att det ska vara lätt för studenter att jämföra utbildningarnas innehåll och kvalitet, exempelvis genom att högskolor och universitet redovisar hur många lärarledda timmar och vilka examinationstyper ett program eller kurs har.

Bättre ekonomi för studenter

Den som väljer att plugga vidare ska kunna klara sig ekonomiskt. I regering har Miljöpartiet höjt studiebidraget med 300 kronor och sett till att studenter med särskilda skäl får sjukskriva sig på deltid. Vi vill jobba vidare för att alla studenter ska omfattas av a-kassa och sjukförsäkring på samma villkor som de som jobbar.

Fler ska få chans till högre utbildning

Alla ska ha möjlighet att plugga vidare oavsett bakgrund och varifrån de kommer. Vi vill göra högskolor och universitet mer öppna för alla, även för den som läser på distans. Vi vill avskaffa studieavgifterna för utomeuropeiska studenter och se fler samarbeten mellan svenska och internationella lärosäten, särskilt i den fattigare delen av världen.

Ökad anställningstrygghet för lärare och forskare

Lärare på universitet och högskola måste få trygga anställningsvillkor och möjligheter att stärkas och utvecklas i sin pedagogiska uppgift. Idag är det mycket vanligt med tidsbegränsade anställningar för undervisande och forskande personal i högskolan. Det skapar sämre förutsättningar för god kvalitet i såväl den högre utbildningen som den akademiska forskningen. Miljöpartiet vill att stärka anställningstryggheten för lärarna och tydliggöra karriärvägarna inom akademin.

Främja det livslånga lärandet

En arbetsmarknad i förändring kräver en utbildningspolitik som ger människor goda möjligheter ställa om och antingen vidareutbilda sig, eller utbilda sig till ett helt nytt yrke. Några kanske flera gånger under sitt yrkesliv.

Miljöpartiet har under många år drivit på för att skapa sådana möjligheter för människor. I regering har vi höjt den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel från 56 till 60 år från och med hösten 2021 och drivit på för bättre möjligheter att finansiera studier mitt i livet. Vi välkomnar också den överenskommelse som arbetsmarknadens parter har gjort om ett nytt omställningsstudiestöd.

Fördjupning

Anförande av Mats Berglund, talesperson för högre utbildning och forskning (juni 2021)
Regeringens forskningspolitik 2021–2024 
Regeringens budgetsatsningar på utbildning 2021

Nyheter på Högre utbildning och forskning

Vända resultaten i den svenska skolan

Förbättra studenternas villkor!

MP lovar 10.000 studentlyor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter