Erik Wahlström

För ett hållbart Uppsala och en jämlik kunskapsstad

Uppsala måste ställa om. Vi ska vara ledande i miljö- och klimatarbetet. Med Miljöpartiet i styret har vi säkerställt viktiga satsningar och genomfört stora reformer för det hållbara samhället. Men för att nå klimatmålen och göra vår del för att världen ska nå Parisavtalet måste arbetet växlas upp ytterligare. Att skapa ett fossilfritt och klimatanpassat Uppsala är något som jag jobbar varje sekund av dygnet för.

Men ett hållbart samhälle kräver också livskvalitet, trygghet och jämlikhet. Segregationen i samhället har lett till stora negativa effekter i form av otrygghet, sjunkande skolresultat och ökande inkomstskillnader. Det är flera saker som bidrar till segregationen, inte minst hur vi planerar våra samhällen, men även hur skolsystemet är utformat. Marknadsskolan dränerar våra skattepengar, tär på samhället och leder till en sämre skola för alla.

Som vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i förskoleutskottet arbetar jag för att stärka likvärdigheten och skapa en bra förskola och skola för alla. Mer resurser ska till tidiga insatser så att vi kan ge bättre stöd i rätt tid. Skolsegregationen ska minska så att alla elever kan få bättre förutsättningar till lärande. Det ska vara tryggt att gå och cykla till skolan, och självklart ska alla barn i såväl stad som landsbygd ha tillgång till goda utemiljöer.

Har du en idé för ett mer hållbart och jämlikt Uppsala? Hör gärna av dig!

Aktuella frågor för Erik Wahlström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Erik Wahlström

Kommunfullmäktige Uppsala

David Ling Erik Wahlström Helena Nordström-Källström Joachim Höggren Klara Ellström Linda Eskilsson Saga Karlsson Susanne Engström