Fredrik Zandrén

Ordförande i Miljöpartiet de gröna Ekerö, ersättare i tekniska nämnden.

Fredrik Zandréns hjärtefråga Infrastruktur och tjänster som främjar en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att göra rätt!

Fredrik Zandrén

Uppdrag

  1. Tekniska nämnden
    1. Björn Osberg
    2. Fredrik Zandrén
  2. Valnämnd
    1. Fredrik Zandrén